PODJETJA POZOR! IZKORISTITE NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGIJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV!

Vir: ove.borzen.si

 

Obveščamo vas, da je izšel javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v nakup in vgradnjo proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije:

 • za proizvodnjo električne energije in toplote,
 • za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom električne energije in toplote.

 

Na razpisu lahko sodelujejo oz. se prijavijo:

 • pravne osebe,
 • zadruge,
 • fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samoupravne lokalne skupnosti.

 

Na voljo je 80 milijonov € sredstev. Višina finančne pomoči v primeru toplotnih črpalk je odvisna od moči naprave, v primeru nakupa hranilnika pa od njegove kapacitete, in sicer:

 • mala podjetja so upravičena do 65 % skupnih stroškov,
 • srednje velika podjetja do 55 % skupnih stroškov,
 • velika podjetja pa do 45 % skupnih stroškov.

Podrobnejše informacije se nahajajo TUKAJ.

 

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Proizvodna naprava je lahko začela obratovati ali je bila priključena na omrežje takoj po tem datumu. Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del.

Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

 

Oddaja vloge za dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote je mogoča skladno z javnim pozivom (Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023) preko spletne aplikacije od vključno 06. 11. 2023DOSTOP DO VLOGE. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu oddaje vlog, do porabe sredstev, zato ne odlašajte!

 

KDO SMO MI?

KRONOTERM predstavlja kakovost, družinske vrednote in inovacije na področju ekološkega ogrevanja in hlajenja. Od leta 1976 je naš cilj ustvarjati napredne, okolju prijazne rešitve za ogrevanje. Poznani smo po naši predanosti inovacijam, tehnologiji ter močni podpori našim partnerjem in strankam. S zgodovino prejemanja nagrad, med katerimi smo že trikrat osvojili naziv ‘Evropski prvaki’, ter različnimi domačimi in mednarodnimi priznanji, smo zavezani k nenehnemu izboljševanju.

Naše visoko učinkovite namestitve toplotnih črpalk zagotavljajo udobje v več kot 100.000 objektih doma in v tujini.

 

Skupaj lahko ustvarimo pozitiven vpliv na okolje in gospodarstvo. Ne zamudite te edinstvene priložnosti za vlaganje v trajnostno prihodnost.

 

Vedno poiščemo najboljšo rešitev za vas:

Popolna energetska neodvisnost Islamskega verskega in kulturnega centra za Bežigradom v Ljubljani.

Ogrevanje turističnega objekta – Hotel Alpska perla.

Največja toplotna črpalka v Sloveniji.

 

Če potrebujete dodatne informacije ali bi si želeli osebno svetovanje, izpolnite spodnji obrazec.

Stopite v stik z nami

 • Kliknite na več informacij glede obdelave osebnih podatkov:
  Upravljavec | Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave | Iznos | Obdobje hrambe | Pravice posameznika | Pravno obvestilo