Letni pregled

Letni pregled

Vzdrževanje

Prijavo za letni pregled vaše naprave lahko podate z izpolnitvijo spodnjega obrazca ali pa neposredno prek telefona in elektronske pošte. Za lažji in hitrejši postopek ugotovitve napake vas prosimo, da imate ob klicu servisa pripravljeno informacijo o modelu in serijsko številko vaše naprave.

Ste vedeli, da je običajna življenjska doba toplotnih črpalk 15 let? Marsikatera črpalka KRONOTERM deluje tudi dlje, do 20 let. Za najdaljšo življenjsko dobo toplotne črpalke se priporočajo redni pregledi in vzdrževanje. Redno vzdrževanje namreč podaljša življenjsko dobo vaše naprave in poveča učinkovitost delovanja, posledično se tako povečajo tudi vaši prihranki.

KT_Servis008

Dejavniki, ki vplivajo na delovanje črpalke so:

– 01
Obremenitev toplotne črpalke
Vaša toplotna črpalka deluje skoraj 24 ur dnevno, 365 dni v letu, zato je izpostavljena obrabi sistemov in povezav. Posledično lahko postane manj učinkovita in ekonomična.
Redni letni pregledi tako zagotavljajo pregled vseh sistemov in hkrati preprečijo morebitne velike motnje ali okvare.
– 02
Nečistoče na filtrih
V letih delovanja se na filtrih toplotne črpalke nabere umazanija, kot je prah, in tako je lahko učinkovitost vaše toplotne črpalke posledično slabša.
Naši serviserji opravijo ob pregledu toplotne črpalke tudi pregled in čiščenje filtrov, da lahko črpalka deluje učinkovito.
– 03
Nepravilna namestitev cevi
Zaradi nepravilne namestitve cevi za odvod kondenzata in nečistoč, ki se naberejo na uparjalniku in v kondenzatu, lahko pride do zamašitve odtoka ali cevi in do razlitja kondenzata.
Naša ekipa bo ob pregledu preverila vse cevne povezave in spoje ter količino hladiva, da bo lahko vaša črpalka učinkovito delovala še naprej.
kt_servis84

Ste vedeli, da s tem, ko skrbite za učinkovitost vaše črpalke z rednimi letnimi pregledi, skrbite tudi za največje prihranke?

Z rednimi letnimi pregledi lahko preprečite okvare na električnih vodih in elementih, ki vplivajo na pravilno in zanesljivo delovanje naprave. Obenem poskrbite za stalno optimalno delovanje naprave, zaradi česar je tudi račun za elektriko nespremenljiv.

Kaj spada k letnemu pregledu ogrevalne toplotne črpalke?

– 01

Pregled in meritve delovanja toplotne črpalke

– 02

Pregled in čiščenje uparjalnika ter odvoda kondenzata pri modelih zrak/voda ter pregled in čiščenje filtrov primarne črpalke za zagotovitev učinkovitega delovanja pri modelih zemlja/voda in voda/voda

– 03

Pregled tlaka, količine hladiva

– 04

Kontrola električnih elementov toplotne črpalke

– 05

Kontrola regulacije, temperaturnih tipal in nastavitev delovanja

– 06

Informacije o novostih na področju toplotnih črpalk in svetovanje pri njihovi uporabi

Kaj spada k letnemu pregledu sanitarne toplotne črpalke?

– 01

Pregled in meritve delovanja toplotne črpalke

– 02

Pregled in čiščenje uparjalnika

– 03

Pregled hladilnega sistema in delovanje posameznih elementov

– 04

Pregled tlaka, količine hladiva

– 05

Kontrola električnih elementov toplotne črpalke

– 06

Kontrola stanje magnezijeve zaščitne anode v hranilniku.

Prednosti KRONOTERMOVEGA letnega servisa

hitra odzivnost na napake

učinkovito delovanje črpalke

največji možni prihranki