Ko odpadna toplota ni breme, temveč dobrina

Ko odpadna toplota ni breme,
temveč dobrina

Izkoriščanje odpadne toplote

Izkoriščanje odpadne toplote predstavlja enega največjih izzivov sodobne energetike, obenem pa velik potencial za ekološko in ekonomsko najučinkovitejšo pripravo uporabne toplote. Odpadna toplota je torej toplota, ki jo lahko koristno uporabimo drugje. Kaj je odpadna toplota, zakaj nastane in kako jo lahko pametno izkoristimo za ustvarjanje večjih prihrankov, razkrivamo v nadaljevanju.

Med procesi hlajenja vedno nastane toplota

Pri vseh procesih hlajenja nastaja toplota. Ta toplota je lahko bodisi odpadna, če je ne izkoristimo, bodisi jo lahko uporabimo za ogrevanje drugega objekta. Nazoren primer iz vsakdanjega življenja je npr. hladilnik, ki ohranja notranjost hladno, pri čemer pa oddaja toploto v okolico. Ker je hladilnik majhna naprava, je ta oddana toplota zanemarljiva in je v prostoru ne občutimo. Industrijske in druge večje objekte, kjer so potrebe po hlajenju zaradi predelovalnih in proizvodnih procesov ogromne, si lahko predstavljamo kot ogromne hladilnike, ki posledično oddajajo v okolico velike količine odpadne toplote.

Med procesi hlajenja vedno nastane toplota
Dragocen toplotni vir, ki je že tukaj in nam ga ni treba pridobiti
Dragocen toplotni vir, ki je že tukaj in nam ga ni treba pridobiti

Če je vpliv oddane toplote v okolico v primeru hladilnika zanemarljiv, to ne velja za velike industrijske objekte, katerih odpadno toploto je treba iz objekta odvesti v okolico s pomočjo ventilatorjev in hladilnih naprav, bodisi v zrak, reke, jezera ali morje. Med procese, ki zahtevajo intenzivno hlajenje, spadajo npr. ohlajanje vinskih kleti, hlajenje laserjev za izrez, pralnice, prezračevanje rudniških jaškov, predelovanje hrane in podobno.

Odpadna toplota je toplota na nizkem temperaturnem nivoju, ki je ne moremo neposredno koristiti. Nanjo lahko gledamo kot na neizkoriščeno energijo, dragocen toplotni vir, ki je že tukaj, in nam ga ni treba pridobiti – le vedeti moramo, kako ga lahko izkoristimo.

Odpadna toplota, ki ni odpadek

Na to toploto lahko gledamo kot na breme, ki predstavlja odpadek, ali pa kot na veliko dobrino, ki jo lahko uporabimo v svojo korist. Pri podjetju KRONOTERM smo se že pred leti odločili za drugo možnost, zato ponujamo sisteme, ki odpadno toploto izkoristijo tako, da postane uporabna za druge procese. Med tipične procese, za katere lahko uporabimo odpadno toploto, spadata ogrevanje objektov in ogrevanje sanitarne vode.

Odpadna toplota, ki ni odpadek
Kako lahko izkoriščamo odpadno toploto?
Kako lahko izkoriščamo odpadno toploto?

Izkoriščanje odpadne toplote je mogoče preko zraka s toplotno črpalko zrak/voda ter preko vode s toplotno črpalko voda/voda. Poglejmo konkreten primer: Mnogi industrijski obrati odpadno vodo s temperaturo 30 °C velikokrat odvajajo v okolico, na primer v zrak ali okoliške vode (potoki, reke itd.). Voda s takšno temperaturo predstavlja izredno ugoden vir ogrevanja, ki ga pri podjetju KRONOTERM znamo izkoristiti s pomočjo toplotne črpalke. Voda s temperaturo 30 °C sama po sebi še ni uporabna, vendar jo s toplotno črpalko KRONOTERM lahko segrejemo na 50 °C, s toplotno črpalko z boosterji pa na preko 80 °C. Tako ogreto vodo lahko nadalje uporabimo za ogrevanje objektov, ogrevanje sanitarne vode ter jo vključimo v sisteme daljinskega ogrevanja.

Odpadna toplota: zlato, ki ga mečemo skozi okno?

Kako ugoden je vir z izhodiščno temperaturo, na primer 30 °C ali več, lahko ponazorimo s primerjavo z drugimi viri toplote, ki jih izkoriščajo toplotne črpalke. Običajno toplotne črpalke voda/voda učinkovito izkoriščajo toplotni vir, ki je podtalnica z bolj ali manj konstantno temperaturo tekom celega leta med 8 in 12 °C. Po drugi strani pa toplotne črpalke zrak/voda izkoriščajo toploto zraka, ki ima pozimi tudi nižjo temperaturo, lahko celo nižjo od –10 °C.

Če morata obe vrsti toplotnih črpalk črpati toploto iz toplotnih virov z navedenimi temperaturami, pri tem pa pripravljati uporabno toploto za ogrevanje prostorov ali tople sanitarne vode pri temperaturi 60 °C, to pomeni, da imajo toplotne črpalke, še posebej tiste zrak/voda, težjo nalogo, ko izkoriščajo odpadno toploto s temperaturo 30 °C. Razlika med temperaturo toplotnega vira in želeno temperaturo koristne toplote je precej večja – dvig temperature iz 30 °C na 60 °C zahteva manj vložene energije. In če se na podlagi povedanega vrnemo nazaj k izkoriščanju odpadne toplote: odpadna toplota s temperaturo npr. 30 °C je preprosto predober toplotni vir, da bi ga kar tako zavrgli.

Odpadna toplota: zlato, ki ga mečemo skozi okno?
Pozitivni vplivi na okolje
Pozitivni vplivi na okolje

Izkoriščanje odpadne vode ne prinese le znatnega zmanjšanja obratovalnih stroškov objekta zaradi varčevanja primarne energije. Vsaka izkoriščena enota odpadne toplote ima velik vpliv na okolje in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Podjetje KRONOTERM je s to tehnologijo uspešno pripomoglo k zmanjšanju onesnaževanja okolja in stroškov tudi v podjetju, kjer je nameščena največja toplotna črpalka v Sloveniji – toplotna črpalka KRONOTERM.

Prelistaj katalog referenčnih objektov
Prenesi
Naslovnica

PREVERITE ZGODBE NAŠIH ZADOVOLJNIH UPORABNIKOV

KT_Prodajalci02

Želite več informacij?