Znanje

KO ODPADNA TOPLOTA NI BREME, TEMVEČ DOBRINA

Izkoriščanje odpadne toplote predstavlja enega največjih izzivov sodobne energetike, obenem pa velik potencial za ekološko in ekonomsko najučinkovitejšo, najprimernejšo pripravo uporabne toplote. Odpadna toplota je torej toplota, ki jo lahko koristimo nekje drugje. Kaj je odpadna toplota, zakaj nastane in kako jo lahko pametno izkoristimo za ustvarjanje večjih prihrankov, razkrivamo v nadaljevanju.
laguna-za-rastlinjakom-kronoterm-lust-paradajz-doo

Pri vseh procesih hlajenja nastane toplota. Ta toplota je lahko odpadna, če je ne koristimo, ali pa izkoriščena za to, da ogreje nekaj drugega. Nazoren primer iz vsakdanjega življenja je npr. hladilnik, ki svojo notranjost ohranja hladno, pri čemer pa v okolico oddaja toploto. Ker je hladilnik majhna naprava, je ta toplota zanemarljiva in je v prostoru ne začutimo. Industrijske in druge večje objekte, kjer so potrebe po hlajenju zaradi predelovalnih in proizvodnih procesov ogromne, si lahko predstavljamo kot ogromne hladilnike, ki v okolico posledično oddajajo veliko odpadne toplote. Če je vpliv oddane toplote v okolico v primeru hladilnika zanemarljiv, to ne velja za »ogromne hladilnike« – velike industrijske objekte, katerih odpadno toploto je treba iz objekta z ventilatorji in hladilnimi napravami odvesti v zrak, reke, jezera ali morja. Med procese, ki zahtevajo intenzivno hlajenje, spadajo npr. ohlajanje vinskih kleti, hlajenje laserjev za izrez, pralnice, prezračevanje rudniških jaškov, predelovanje hrane in podobno.

 

Odpadna toplota je toplota na nizkotemperaturnem nivoju, ki je ne moremo neposredno koristiti. Nanjo lahko gledamo kot na neizkoriščeno energijo, dragocen toplotni vir, ki je že tukaj in nam ga ni treba pridobiti – le vedeti moramo, kako ga lahko izkoristimo.

 

ODPADNA VODA, KI NI ODPADEK

Na to toploto lahko gledamo kot na breme, ki predstavlja odpadek, ali kot na veliko dobrino, ki jo lahko uporabimo sebi v prid. Pri podjetju Kronoterm smo se že pred leti odločili za drugo možnost, zato ponujamo sisteme, ki odpadno toploto izkoristijo tako, da postane uporabna za druge procese. Med tipične procese, za katere lahko uporabimo odpadno toploto, spadata ogrevanje objektov in ogrevanje sanitarne vode.

 

KAKO LAHKO IZKORIŠČAMO ODPADNO VODO?

Izkoriščanje odpadne toplote je mogoče preko zraka s toplotno črpalko zrak–voda in preko vode s toplotno črpalko voda–voda. Poglejmo konkreten primer. Mnogi industrijski obrati odpadno vodo s temperaturo 30 °C velikokrat spustijo kar v okolico, npr. v zrak ali okoliške vode (potoki, reke …). Voda s takšno temperaturo predstavlja zelo ugoden vir ogrevanja, ki ga pri podjetju KRONOTERM znamo izkoristiti s toplotno črpalko. Voda s temperaturo 30 °C sama po sebi še ni uporabna, a jo lahko s toplotno črpalko KRONOTERM segrejemo na 50 °C, s toplotno črpalko KRONOTERM z boosterji pa na preko 80 °C. Tako ogreto vodo lahko nadalje koristimo za ogrevanje objektov in sanitarne vode, uporabna je tudi v sistemih daljinskih ogrevanj.

cof

ODPADNA TOPLOTA: ZLATO, KI GA MEČEMO SKOZI OKNO?

Kako ugoden je vir z izhodiščno temperaturo npr. 30 °C ali več, lahko ponazorimo s primerjavo z drugimi viri toplote, ki jih izkoriščajo toplotne črpalke. Običajno toplotne črpalke voda–voda učinkovito izkoriščajo toplotni vir, to je toploto podtalnice z bolj ali manj konstantno temperaturo tekom celega leta med 8 in 12 °C, toplotne črpalke zrak–voda pa toploto zraka, ki ima pozimi tudi nižjo temperaturo kot –10 °C. Če morajo oboje črpati toploto iz toplotnih virov zgoraj navedenih temperatur, pri tem pa pripravljati uporabno toploto, ki jo koristimo za ogrevanje prostorov ali tople sanitarne vode temperature 60 °C, to pomeni, da imajo težjo nalogo od toplotnih črpalk (še posebej toplotna črpalka zrak–voda), ki izkoriščajo odpadno toploto s temperaturo 30 °C. Razlika med temperaturo toplotnega vira in želeno temperaturo koristne toplote je precej večja – dvig temperature iz 30 °C na 60 °C zahteva manj vložene energije. In če se na podlagi povedanega vrnemo nazaj na izkoriščanje odpadne toplote: odpadna toplota s temperaturo npr. 30 °C je enostavno predober toplotni vir, da bi ga kar tako zavrgli.

POZITIVNI VPLIVI NA OKOLJE

Izkoriščanje odpadne vode ne vodi le v znatno zmanjšanje obratovalnih stroškov objekta zaradi varčevanja primarne energije. Vsaka izkoriščena enota odpadne toplote ima velik vpliv na okolje in na znižanje emisij toplogrednih plinov. Podjetje KRONOTERM je z opisano tehnologijo uspešno pripomoglo k zmanjšanju onesnaževanja okolja in stroškov tudi podjetju Lušt, kjer je nameščena največja toplotna črpalka v Sloveniji – toplotna črpalka KRONOTERM. Več o uspešno realiziranem vizionarskem projektu si lahko preberete tukaj.

 

Če želite s pomočjo sistema toplotnih črpalk izkoristiti odpadno toploto, ki nastaja med obratovalnimi procesi vašega objekta, in znatno zmanjšati obratovalne stroške objekta, nas kontaktirajte in zasnovali bomo celovito rešitev.


Oznake: , , , ,

PREBERITE TUDI