Subvencije

Kateri so pogoji za pridobitev subvencije?

Večina posameznikov, ki odda vlogo, je upravičena do nepovratnih finančnih sredstev, a vseeno obstaja nekaj pogojev za pridobitev le-teh.  

Eko sklad v aktualnem razpisu namenja za nakup toplotne črpalke kar precejšen sveženj denarja. Večina posameznikov, ki odda vlogo, je tako upravičena do nepovratnih finančnih sredstev, a vseeno obstaja nekaj pogojev za pridobitev le-teh.  

 

Subvencijo lahko pridobite za nakup ali vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke za vašo eno-stanovanjsko enoto. Nepovratna finančna spodbuda lahko vključuje:

  • nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
  • izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
  • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
  • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

 

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da boste upravičeni do subvencije so:

  • vaš objekt mora biti na območju Republike Slovenije;
  • kandidirate lahko le občani, ki ste lastniki/solastniki nepremičnine ali imate objektne pravice na nepremičnini oz., če ste družinski član lastnika nepremičnine ali najemnik nepremičnine v večstanovanjski objektu;
  • naložbe morajo biti izvedene skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
  • objekt in vsi njeni deli morajo biti zgrajeni skladno z veljavno gradbeno zakonodajo;
  • vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo;
  • spodbude se ne dodeljujejo za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprave.

Oznake: ,

Želite izvedeti več o subvencijah?
Prenesi
prirocnik