Subvencije

Finančne spodbude za zamenjavo ogrevalnega sistema za podjetja

Eko sklad zagotavlja nepovratne finančne spodbude tudi za podjetja, ne zgolj občane in posameznike.

Eko sklad zagotavlja nepovratne finančne spodbude tudi za podjetja, ne zgolj občane in posameznike. Aktualni javni poziv, ki ga je Eko sklad objavil v oktobru 2020, tako omogoča spodbude za podjetja v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero.

 

Razpis z imenom Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije opredeljuje, da so do nepovratnih finančnih sredstev ter kredita upravičeni:

 

1. lokalne skupnosti,

2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Do spodbude, ki je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini v vaši lasti ali solasti, ste upravičeni, če ustrezate kateremu od zgoraj naštetih opisov. Če niste edini lastnik nepremičnine, morate k vlogi priložiti tudi soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz zemljiške knjige. V primeru energetskega pogodbeništva morate predložiti pogodbo o energetskem pogodbeništvu za predmetne ukrepe.

 

Kolikšna je višina nepovratnih sredstev in višina kredita za podjetja, kaj vključujejo stroški naložbe ter vse informacije o dokumentaciji, smo zbrali v našem e-priročniku. Prenesite ga s klikom na spodnjo povezavo.


Oznake: ,

Kako lahko prihranite pri nakupu toplotne črpalke?
Prenesi
prirocnik