Subvencije

Ali ste vedeli? – zanimivi podatki o subvencijah

  • V letu 2019 je bilo podeljenih 7000 nepovratnih finančnih spodbud za vgradnjo ogrevalnih toplotnih črpalk.

 

  • Leta 2020 je Eko sklad odobril za kar 40,28 milijona evrov nepovratnih finančnih sredstev za energetsko učinkovitost v objektih.

 

  • Naložbe, za katere so bila v letu 2016 dodeljena nepovratna sredstva, prispevajo k letnemu zmanjšanju rabe energije za 126,6 GWh in zmanjšanju emisij CO2 za 17.250 ton.

 

  • Prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude, ki so pravočasno in pravilno zaključili sofinancirane naložbe in predložili ustrezno zaključno dokumentacijo, je bilo v letu 2016 izplačanih skupaj 21,2 milijonov evrov nepovratnih sredstev za naložbe v stanovanjskih objektih, za okolju prijazna vozila pa skoraj 2,8 milijona evra nepovratnih sredstev.

 

  • Aprila 2021 je Eko sklad objavil nov javni poziv za reševanje energetske revščine za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih objektih.

Oznake: ,

Kako lahko prihranite pri nakupu toplotne črpalke?
Prenesi
prirocnik