Znanje

OKOLJU PRIJAZEN NAČIN OGREVANJA

Naš planet šteje že na milijone let. Zamenjal je vrsto obdobij, katastrof in vremenskih pojavov. A vendar se ni še nikoli tako hitro spremenil kot v zadnjih nekaj desetletjih. Predvsem kar se samega okolja tiče. Zaradi industrijske revolucije in s povečanjem izkoriščanja zemljinih virov smo naravo prignali na rob preživetja. Zemlja potrebuje našo pomoč, takojšnje prenehanje onesnaženosti tako zraka kot zemlje, pri čemer sta zmanjšanje odpadkov ter znižanje toplogrednih izpustov dva izmed najbolj pomembnih. Da bomo lahko na koncu preživeli tudi mi.
derek-thomson-ZBF0gX3nXI8-unsplash

Toplogredni plini so večinoma posledica človeka. Zaradi povečane industrije, kmetijstva in infrastrukture se izpusti toplogrednih plinov vsako leto le še povečujejo. Precejšen delež toplogrednih izpustov predstavlja tudi ogrevanje na fosilna goriva (npr. olje, plin), medtem ko je posledica izpustov trdnih delcev v zrak kurjenje s kurilnimi napravami na trdna goriva (npr. les, premog). 

 

Ogrevanje s kurilnimi napravami na fosilna goriva tako pripomore tudi k hitremu segrevanju okolja. Fosilna goriva v zrak sproščajo plin CO2, ki je eden izmed razlogov za segrevanje ozračja. Zaradi prevelikih količin toplogrednih plinov se temperatura zemlje viša in prihaja do podnebnih sprememb, morja in gozdovi pa zaradi vse večje lastne onesnaženosti, ne zmorejo opravljati pomembne funkcije, to je odstranjevanja CO2 iz ozračja.

 

Toplotne črpalke so najboljša rešitev obeh problemov, tako zmanjšanja CO2 izpustov kot tudi zmanjšanja trdnih delcev, saj jih ne proizvajajo. Toplotne črpalke so okolju najbolj prijazen način ogrevanja. 

NAJBOLJ ZELENI NAČIN OGREVANJA

Toplotne črpalke dosegajo najvišji energijski razred. Proizvajajo veliko manj CO2 izpustov kot fosilna goriva in grelni kotli. V kolikor je uporabljena v kombinaciji s sončno energijo, je toplotna črpalka pri izpustih nična in tako 100 % okolju prijazna glede onesnaževanja zraka. To omogoča popolno samozadostnost in manjši ogljični odtis posameznika.

 

Toplotna črpalka za svoje delovanje izrablja obnovljive vire energije in sicer vodo, zrak ali zemljo. Delež električne energije, ki ga porablja zgolj za delovanje, je v povprečju komaj 30 %. Ostalih 70 % toplotne energije porablja iz obnovljivih virov. Novejše in kakovostnejše toplotne črpalke so še veliko bolj učinkovite, kar pomeni, da je delež porabljene električne energije za delovanje lahko še veliko nižji. 

 

Zelena prednost toplotnih črpalk je tudi njena multifunkcionalnosti, saj lahko ena naprava opravlja tri različne funkcije: ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode ter hlajenje. Pri tem se prihrani tako pri porabi električne energije kot pri sami proizvodnji (ena naprava namesto treh). 

 

Nič toplogrednih emisij pomeni prihranek pri dimnikarskih storitvah, ki roko na srce tudi niso tako zelo poceni. Sistem ogrevanja s toplotno črpalko ne potrebuje nikakršnega čiščenja dimnika. Mnogi se sprašujejo, kaj pa podtalnica, ali se s toplotno črpalko onesnažuje. Nikakor, podtalnica se ne onesnažuje, niti se ne viša sama temperatura podtalnice. 

 

V KRONOTERMU se zavedamo pomena trajnostnega razvoja in zaradi tega stremimo h karseda ekološko prijaznim rešitvam. Toplotna črpalka ADAPT je ena izmed takšnih rešitev, saj je zgrajena iz reciklabilnih materialov ter izjemno učinkovita. V primerjavi z ostalimi načini ogrevanja lahko v 15 letih s toplotno črpalko ADAPT prihranite do 106.646 emisij CO2. Če te vsote enačimo z drevesi, se lahko v enakem časovnem obdobju tako prihrani do kar 533 dreves. Pri ADAPTU smo prvič uporabili tudi popolnoma novo hladivo R452b, ki ne škoduje ozonu in ima kar 67 % nižji ogljični odtis od obstoječih hladiv.

dim-hou-9O2WPSxpCcY-unsplash

KAKŠEN PA JE VAŠ OGLJIČNI ODTIS?

Ozaveščanje javnosti o vplivu fosilnih goriv na naš planet in v drugi vrsti predvsem o vplivu na naše zdravje je tako rekoč ključno. Premalo ljudi se še vedno ne zaveda, da je pridobivanje in transport fosilnih goriv zelo nevaren proces. In da lahko z majhnimi ukrepi kot je zamenjava sistema ogrevanja z bolj trajnostno in bolj ekološko različico, naredimo zase in za skupnost veliko.

 

Če ste se kdaj spraševali, kaj lahko vi naredite za lepše in čistejše okolje ter varnejšo prihodnost prihodnjih generacij, je eden izmed odgovorov preprost –  izberite toplotno črpalko! Po podatkih iz leta 2018 je namreč ogljični odtis vsakega prebivalca Slovenije kar 8.4 tone CO. Kar se tiče primerjave na svetovni ravni nam gre precej dobro (v ZDA je ta vrednost na primer enkrat višja), a še vedno si moramo vsi prizadevati, da bo ta številka v prihodnosti nižja. 

 

Z izbiro naše toplotne črpalke naredite še korak več pri sprejemanju bolj trajnostnih ukrepov. Domača proizvodnja namreč pomeni prihranek pri CO2 zaradi manjka transporta. Prvič, ker so naše toplotne črpalke narejene v Sloveniji in jih ni treba prevažati k vam iz drugega konca sveta, drugič pa zaradi tega, ker ni potrebnega vsakoletnega transporta goriva v primeru uporabe olja, drv ali pelet.

 

Vaš prispevek k nižjemu ogljičnemu odtisu in ohranitvi planeta je tako lahko povsem enostaven. S prenovitvijo ogrevalnega sistema, ki je poleg okoljske vrednosti tudi na dolgi rok precej ugodnejši od vseh ostalih načinov ogrevanja.

 

Če bi želeli imeti varno, ugodno, brezskrbno in naravi prijazno ogrevanja, potrebujete dodatne informacije ali bi želeli osebno svetovanje, stopite v stik z nami ali nas pokličite na 03 703 16 20.


Oznake: , , , ,

PREBERITE TUDI