Subvencije

Ali lahko po dodelitvi subvencije odstranite toplotno črpalko?

Toplotne črpalke v roku najmanj 3 let od dne izplačila nepovratne finančne spodbude ne smete odstraniti.

S pridobitvijo subvencije za nakup toplotne črpalke pridobite tudi nekatere obveze. Ena izmed teh je, da toplotne črpalke v roku najmanj 3 let od dne izplačila nepovratne finančne spodbude ne smete odstraniti.

 

Eko sklad v svojem razpisu navaja številne možnosti za pridobitev subvencije, tudi za druge ukrepe v smislu večanja učinkovitosti stanovanjskih in večstanovanjskih objektov. Subvencije za ukrep, za katerega je že bila dodeljena in izplačana nepovratna finančna spodbuda Eko sklada že izplačana, ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Kar pomeni, da  za nakup toplotne črpalke ne morete pridobiti subvencije dvakrat oz. večkrat. V primeru, da ste s toplotno črpalko konkurenčne znamke nezadovoljni in bi jo želeli zamenjati z našo toplotno črpalko, na žalost za novo napravo ne boste prejeli subvencije. Tako je veliko bolje, da že v začetku izberete kakovostno napravo in na dolgi rok prihranite.

 

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).


Oznake: ,

Želite izvedeti več o subvencijah?
Prenesi
prirocnik