Politika varstva osebnih podatkov

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. KRONOTERM se tega zaveda in spoštuje zasebnost strank ter uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravna odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij z uporabnikom.

Upravljec osebnih podatkov

Uradno ime: KRONOTERM d.o.o.
Sedež podjetja: Trnava 5e, 3303 Gomilsko
Odgovorna oseba v podjetju: Bogdan Kronovšek, direktor
Kontaktni podatki za varstvo podatkov: KRONOTERM d.o.o., Trnava 5e, 3303 Gomilsko, Slovenija| info@kronoterm.com | 03/ 703 16 20

Uporaba, obseg in namen hranjenja ter obdelave

Podjetje KRONOTERM uporablja osebne podatke pridobljene preko spletne strani (in ostalih digitalnih virov) odvisno od prejetega obrazca in soglasja za:

 • kontaktiranje strank za oglede objektov in pripravo ponudbe,
 • pošiljanje tehnične dokumentacije
 • servisnih storitev in/ali reševanja reklamacij
 • letnih vzdrževalnih pregledov
 • dogovorov glede ogleda našega razstavnega prostora na sedežu podjetja
 • za registracijo in garancijo toplotnih črpalk
 • registracijo poslovnih partnerjev na Portalu za partnerje
 • obveščanja o dogodkih (sejmi, usposabljanja …)
 • pošiljanja e-novic v obliki nasvetov, novosti, voščil, akcij in podobnih informacij, ki so povezane z
 • dejavnostjo podjetja KRONOTERM
 • uporaba v promocijske namene.

KRONOTERM varuje zbrane osebne podatke v skladu z ZVOP-2 in GDPR.

Način zbiranja osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za namene izvajanja garancijskih, servisnih ter tehnično-podpornih obveznosti ponudnika ali njegovih pogodbenih partnerjev, distributerjev ter pooblaščenih skrbnikov. Zbirajo se na podlagi zakonskih določil. Zbirajo se preko spletnih obrazcev, elektronske pošte, telefonskih klicev ali pogodbenih partnerjev ponudnika. Pogoj za začetek zbiranja tovrstnih osebnih podatkov je soglasje posameznika.

Osebni podatki, ki se zbirajo so: elektronski naslov, telefonska številka, ime, priimek, naziv, podjetje, naslov in ostali podatki, ki jih je posameznik sam vpisal v obrazce ali poslal preko elektronske pošte.

Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, KRONOTERM ne odgovarja.

Osebni podatki se zbirajo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznika.

Obdelovalci osebnih podatkov

Poleg ponudnika oziroma upravljalca (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci kot so podjetja, ki ponudniku nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center in obdelovalci, ki jih ponudnik angažira za zagotavljanje storitev potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer serviserji, monterji, distributerji oz. izvajalci ponudnikovih storitev, tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, zunanji tržniki, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki ponudnika pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Iznos in varovanje podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Za varovanje zbirk osebnih podatkov je poskrbljeno z najnaprednejšimi tehnologijami, kot je npr. Šifriran komunikacijski kanal s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer) med napravo in strežnikom ter uporabnikom in strežnikom, požarnim zidom, omejitev in kontrola dostopa, itd.

Obdobje hrambe

Ponudnik bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih ponudnik podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Pravice posameznika

S pisno zahtevo, poslano na naslov ponudnika s pripisom »za DPO«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov ponudnika. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pravno obvestilo

Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodne najave spremeni te pogoje uporabe, če meni da je to potrebno.

Ti pogoji uporabe so objavljeni in se nahajajo na spletni strani ponudnika in sicer na vstopni strani storitve. Uporaba storitve dokazuje, da je uporabnik seznanjen s temi pogoji uporabe, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

Vse vsebine, objavljene na www.kronoterm.com so last družbe KRONOTERM d.o.o. Brez dovoljenja podjetja KRONOTERM d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način. KRONOTERM d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. KRONOTERM d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin objavljenih na www.kronoterm.com