Novice

MOKTA – MODULARNA TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK/VODA ZA KOMERCIALNE APLIKACIJE

Namen RRI projekta MOKTA v okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost je razviti komercialno ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda nove generacije. Ta bo omogočala poleg samostojne postavitve, tudi modularno združevanje več toplotnih črpalk v eno napravo s toplotno močjo do 140 kW, z nadaljnjim kaskadnim združevanjem naprav v sistem pa vse do grelne moči 560 kW. V novi toplotni črpalki bo uporabljeno alternativno hladivo z nizkim potencialom globalnega segrevanja-GWP.

 

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 661.400 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 299.999 EUR. Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost.

 

Projekt se je pričel 1. 11. 2022 in bo trajal največ 24 mesecev.

 

Spletna stran z več informacijami: www.noo.gov.si

Untitled design (5)