PROJEKT KOKNET-1: ”KLJUČNA OZNAKA KAKOVOSTI ZA NASTOP NA EVROPSKIH TRGIH”

V sklopu operacije KOKNET 1 – Ključna oznaka kakovosti za nastop na evropskih trgih, smo s pogodbenim partnerjem, nemško organizacijo TÜV Rheinland Energy GmbH, oziroma z njihovim testnim centrom za energetske naprave (”Test Centre for Energy Appliances”), izvedli testiranja za del produktov iz produktne skupine nove generacije hišnih toplotnih črpalk zrak/voda. Tako smo izvedli meritve oziroma testiranja sezonske učinkovitosti po standardu EN 14825 ter krovnem standardu za učinkovitost toplotnih črpalk EN 14511 in testiranja oziroma meritve za določitev ravni zvočne moči po standardu namenjenemu toplotnim črpalkam EN 12102-1. Poleg že omenjenih so se izvedle meritve skladno s t.i. ”EHPA Testing Regulation” (verzija 2.3 namenjena toplotnim črpalkam tipa zrak/voda) oziroma regulativo Evropskega združenja proizvajalcev toplotnih črpalk in so podlaga za izdajo ustreznih certifikatov.

 

Skupna predvidena vrednost projekta znaša (skupaj z upravičenimi in neupravičenimi stroški) 14.660,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 9.999,99 EUR.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).