Reference

DOBRODOŠLI PRI NAS: ZGRADBA PODJETJA KRONOTERM ALI ŽIVA RAZSTAVA TOPLOTNIH ČRPALK?

Če ste o naših toplotnih črpalkah slišali že veliko in se z njimi dodobra seznanili, pa mnogi še ne poznate naše zgradbe, v kateri se nahaja sedež družinskega podjetja KRONOTERM, vodilnega proizvajalca tihih in kakovostnih toplotnih črpalk že vse od leta 1976. Prvi referenčni članek zato posvečamo predstavitvi KRONOTERMOVEGA poslovno-industrijskega objekta; stavimo, da ste ga kdaj med vožnjo po štajerski avtocesti že uzrli. Ena izmed posebnosti zgradbe KRONOTERM je – pravilno ste uganili – ravno ogrevalni sistem objekta, nadgrajen z unikatno funkcijo: poleg zagotavljanja bivalnega ugodja in ekonomičnega obratovanja deluje kot živa razstava toplotnih črpalk.
KT_Stavba1 (1)

OSNOVNI PODATKI

Tip objekta poslovno-industrijski objekt
Kraj/država Gomilsko, Slovenija
Prvotno stanje novogradnja
Podatki o projektu
  • Velikost objekta: 3.000 m2
  • Izgradnja objekta: 2015
  • Ogrevanje in hlajenje: talno
  • Št. naprav: 2 za ogrevanje in hlajenje, 1 za pripravo tople sanitarne vode
  • Toplotni vir: zrak, zemlja, voda
  • Uporaba: ogrevanje, hlajenje, priprava tople sanitarne vode
  • Dodatno: izkoriščanje odpadne toplote režima hlajenja
  • Vrste naprav: WPG-40-1 HT (voda-voda), WPG-80-1 HTT (zemlja-voda), ADAPT 0312-K3 (priprava tople sanitarne vode)

Ko strojne naprave postanejo artefakti, strojnica pa razstavni prostor

Posebnost ogrevalnega sistema zgradbe KRONOTERM je, da poleg svoje tehnične vloge opravlja tudi vlogo žive razstave ogrevanja s toplotnimi črpalkami KRONOTERM. Ko vstopimo v zgradbo, se najprej znajdemo v velikem razstavnem prostoru, kjer si lahko ogledamo brezčasne modele KRONOTERMOVIH toplotnih črpalk. Pravo presenečenje pa se skriva za vogalom – odprta strojnica, ki deluje kar kot del razstavnega prostora, kjer lahko obiskovalcem do potankosti v živo ponazorimo delovanje notranjih enot toplotnih črpalk. Če je strojnica običajno skriti del hiše, kamor ne vozimo obiskovalcev, sta njena urejena podoba in brezhibno delovanje tukaj še posebej izpostavljena.

 

Med ogledom razstavnega prostora se lahko obiskovalci podrobno seznanijo tako z delovanjem celotnega sistema ogrevanja s toplotnimi črpalkami KRONOTERM kot z delovanjem njegovih posameznih enot, npr. ekspanzijskih posod, zalogovnikov, obtočnih črpalk in podobno.

Showroom4

Zakaj bi imeli eno toplotno črpalko … Če lahko imamo kar vse tri?

Ogrevalni sistem 3000 m2 velike nove zgradbe KRONOTERM je namenjen ogrevanju in hlajenju ter pripravi tople sanitarne vode. Za ponazoritev delovanja so bili vgrajeni vsi trije tipi toplotnih črpalk: zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda. Naša živa razstava toplotnih črpalk KRONOTERM je tako res popoln. Poleg omenjenih sistemov ima stavba tudi sistem aktivnega prezračevanja in razvlaževanja. Grelna moč ogrevalnega sistema je 163 kW za ogrevanje in 137 kW za hlajenje. Nizkotemperaturni sistem stavbe podjetja KRONOTERM temelji na ogrevanju in hlajenju s talnim gretjem in deluje v kombinaciji z veliko sončno elektrarno na strehi.

 

Nizkotemperaturni sistem je ogrevalni sistem s temperaturo medija toplote – vode do največ 40 °C. Nizkotemperaturni sistemi so energetsko najbolj učinkoviti, mednje pa med drugim prištevamo talno gretje. Za primerjavo: ogrevanje z radiatorji spada med visokotemperaturne in vodo segreje tudi 90 °C!

4K7F0901

Toplotna črpalka skoraj izključno porablja obnovljive vire energije

Zaradi želje po večji samozadostnosti ima zgradba KRONOTERM tudi lastno sončno elektrarno. Sončna elektrarna z močjo 120 kW zagotavlja elektriko, potrebno za delovanje toplotnih črpalk KRONOTERM, ki ogrevajo in hladijo stavbo. Toplotne črpalke za svoje delovanje porabijo približno 20 % električne energije, ostalih 80 % pa proizvedejo iz obnovljivih virov. Električna energija je pravzaprav potrebna le za obratovanje naprave, zato so letni prihranki v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja izjemni.

 

Ker smo podjetje, specializirano za zeleno energijo, smo na podlagi tega zasnovali tudi svojo zgradbo. Velika posebnost zgradbe je, da naša zgradba za ogrevanja izkorišča tudi odpadno toploto, ki jo proizvede proizvodnja. Cel sistem je tako že v izhodišču zasnovan nadvse ekološko. Kar obljubimo z besedami, uresničimo z dejanji.

4K7F1032

Strojnica – srce hiše, ki napaja stavbo

V strojnici sta dva zalogovnika – eden je topel drugi je hladen. Zaradi sočasnih potreb po ogrevanju ter hlajenju se hladen zalogovnik vzdržuje celo leto topel pa le čez zimo oziroma ogrevalno sezono. Iz hladnega zalogovnika se črpa energija za talno hlajenje, stropne konvektorje ter rekuperacijo oziroma prezračevanje, iz toplega pa energija za talno gretje. Poleg tega imamo v proizvodni ter razvojni testirnici skozi celo leto veliko odvečne toplote, ki se prečrpava v topel zalogovnik ter potem ustrezno »porabi«.

 

Ogrevalni sistem sestoji iz vseh treh vrst toplotnih črpalk: zrak–voda (COP 3,8), zemlja/voda (COP 4,5) in voda/voda (COP 5,8). Čeprav za uspešno delovanje v teoriji seveda ne potrebujemo vseh hkrati, je bila naša želja predstaviti delovanje vseh treh vrst toplotnih črpalk na enem mestu. Trenutno za vzdrževanje zalogovnikov in za bivalno ugodje v stavbi skrbita KRONOTERMOVI toplotni črpalki zemlja/voda (WPG-80-1 HTT) in voda–voda (WPG-40-1 HT). Toplotna črpalka voda/voda je sestavljena iz izvorne in ponorne vrtine, ki izkorišča toploto plitke podtalnice. Ker količina podtalnice na lokaciji ne zadostuje za to, da bi se stavba lahko ogrevala izključno s tem sistemom, preostale potrebe po toploti zagotavlja toplotna črpalka zemlja/voda. Ta je sestavljena iz 10 geovrtin, razporejenih na različnih lokacijah parcele, ki delujejo po principu dvojne vertikalne zanke.

Topla sanitarna voda vedno na voljo

Zunaj objekta so še tri KRONOTERMOVE črpalke zrak–voda, ki lahko ogrevajo in hladijo ter skrbijo za pripravo tople sanitarne vode: dve toplotni črpalki KRONOTERM ADAPT in ena toplotna črpalka KRONOTERM VERSI-O. Vse tri so povezane s kotlovnico in se lahko uporabijo za ogrevanje in hlajenje zalogovnikov. Trenutno za segrevanje sanitarne vode obratuje samo ena črpalka ADAPT, ki je tako učinkovita, da toplo vodo zagotavlja celotni stavbi, drugi dve pa služita le nazorni predstavitvi delovanja in testiranjem.

S toplotno črpalko do zmanjšanja stroškov podjetja

Vsakemu podjetju je v interesu, da čim bolj zmanjša svoje stroške. Pomemben del stroškov predstavlja obratovanje stavbe. Z izjemno učinkovitimi toplotnimi črpalkami KRONOTERM boste svoje stroške znatno zmanjšali in postali energetsko neodvisni – rast cene energentov vas ne bos mogla več presenetiti. Za primerjavo: poraba električne energije za vzdrževanje zalogovnikov 3000 m2 velike stavbe KRONOTERM letno znaša 12.483 kWh za toplotno črpalko voda/voda in 27.774 kWh za toplotno črpalko zemlja/voda.

6a

Zgradba kot živ(ahen) organizem

Zgradba KRONOTERM se nahaja na Gomilskem v osrčju Savinjske doline neposredno ob izvozu z avtoceste. Nova stavba je bila zgrajena leta 2015 le nekaj kilometrov stran od prvotne lokacije podjetja. Programsko je stavba členjena na dve enoti: poslovni objekt s pisarnami in proizvodnjo. Ta delitev se jasno odraža tudi v arhitekturi zgradbe in jo je mogoče prebrati že ob prvem srečanju z zgradbo: proizvodno krilo je umeščeno v velik in enovit volumen, nanj pa se naslanja oblikovno bolj razgibano pisarniško krilo s fasadnimi paneli različnih sivih odtenkov. Fascinantnost tega volumna je tudi v tem, da zgornja nadstropja konzolno zalebdijo nad odprtim, zastekljenim pritličjem z razstavno dvorano in obiskovalca povabijo v notranjost. Zgradba slovenskega podjetja KRONOTERM, vodilnega proizvajalca tihih toplotnih črpalk, mimoidočim voznikom tako že na zunaj namiguje, kaj se dogaja za njenimi stenami: kje se toplotne črpalke idejno zasnujejo in kje proizvedejo. Kljub jasni členitvi na proizvodnjo in pisarne sta obe krili zgradbe podjetja KRONOTERM tesno povezani tako fizično kot mentalno – zaposleni ves čas prehajamo med pisarniškim in proizvodnim krilom.

 

Cel objekt deluje kot kompleksen živi organizem, v katerem se neprestano izmenjujejo ideje in vršijo različne aktivnosti. Pogosto se nam zazdi, da živimo v dveh vzporednih časovnih dimenzijah naenkrat: med sedanjostjo in prihodnjo vizijo.

 

 

Če bi želeli imeti varno, ugodno, brezskrbno in naravi prijazno ogrevanje, potrebujete dodatne informacije ali bi želeli osebno svetovanje, nas kontaktirajte tukaj.


Oznake: , , , , ,

PREBERITE TUDI