SODELOVANJE V PROJEKTU SCOVST-1

 

www.eu-skladi.si

Naziv projekta:

Sistem celostne oskrbe večstanovanjskih stavb s toploto iz toplotnih črpalk

 

Kratica projekta

SCOVST-1

 

Konzorcijska partnerja:

Kronoterm, d.o.o. (Termo-tehnika, d.o.o.)

Elektrina, d.o.o.

 

Namen operacije:

Operacija je uvrščena v prednostno področje »Zdravo bivalno in delovno okolje« in področje »Pametne zgradbe in dom z lesno verigo«. Namen operacije je razviti celostni sistem oskrbe večstanovanjskih zgradb s toploto na osnovi novih naprednih ogrevalnih in sanitarnih toplotnih črpalk ter naprednega sistema krmiljenja. Povezava toplotne črpalke za ogrevanje z ogrevalnim sistemom ter toplotno črpalko ali več toplotnimi črpalkami za pripravo sanitarne tople vode skupaj z naprednim sistemom krmiljenja, ki omogoča tudi nadzor in krmiljenje tudi preko interneta, predstavlja celovit energetsko učinkovit in inteligentni sistem oskrbe zgradbe s toploto. Takšna zasnova vodenja ogrevalnega sistema s pomočjo pametnega krmiljenja povezuje projekt s fokusnim področjem Pametnih naprav in inteligentnih sistemov upravljanja stavb.

 

Struktura financiranja operacije

Skupna vrednost projekta:                                        1.354.748,00 EUR

Viri financiranja:

Sofinanciranje, proračun republike Slovenije in

EU, Evropski sklad za regionalni razvoj                  476.812,00 EUR

Zasebni viri                                                                    877.936,00 EUR

 

Cilji operacije:

Glavni cilji so izdelati:

  1. prototip visokoučinkovite toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode, ki zajema toploto iz nizkotemperaturnega ogrevalnega sistema,
  2. prototip visokoučinkovite toplotne črpalke za ogrevanje s samoprilagodljivo toplotno močjo,
  3. koncept naprednega integriranega krmiljenja ogrevalnega sistema večstanovanjske stavbe,
  4. prototipa upravljalnika visokoučinkovite toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in upravljalnika ogrevalne toplotne črpalke,
  5. prototip programske opreme storitve v oblaku, ki bo omogočala upravljanje in nadzor sistema celostne oskrbe večstanovanjskih stavb s toploto iz toplotnih črpalk z uporabo konceptov naprednega integriranega krmiljenja ogrevalnega sistema.