NoviceSubvencije

DO 6.000 EUR SUBVENCIJE OB NAKUPU GEOTERMALNE TOPLOTNE ČRPALKE

Eko sklad je v okviru novega razpisa za subvencije za energetsko učinkovitost ponovno omogočil pridobitev subvencij za nakup toplotnih črpalk in uvedel višje subvencije za geotermalne toplotne črpalke.
Subvencija Eko sklad

V okviru novega razpisa za subvencije za energetsko učinkovitost je Eko sklad predstavil več pomembnih novosti, med katerimi izstopa zvišanje subvencije za geotermalne toplotne črpalke, za nakup katere lahko prejmete tudi do 6.000 EUR nepovratnih sredstev.

 

Spodbude za toplotne črpalke zrak-voda, vključno z našima modeloma VERSI in ADAPT, znašajo do 20 % oziroma največ 1000 EUR za nove sisteme in do 40 % oziroma največ 2500 EUR za zamenjavo starih naprav.

Povišanje subvencij za geotermalne toplotne črpalke

Za vgradnjo naše geotermalne toplotne črpalke ETERA lahko po novem pridobite tudi do 6.000 EUR subvencije. Pri vgradnji toplotne črpalke tipa voda/voda ali slanica (npr. zemlja/voda) je subvencija namreč povečana na 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.000 EUR, če gre za prvo vgradnjo ogrevalnega sistema v stavbi oziroma če toplotna črpalka ne zamenjuje stare kurilne naprave. 

 

Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (npr. zemlja/voda) se subvencija zvišuje na 40% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 6.000 EUR

 

Med priznane stroške sodijo nakup in vgradnja toplotne črpalke, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezave s toplotno črpalko, izvedba zemeljskega kolektorja ali vrtin, električne in strojne inštalacije za delovanje in krmiljenje sistema ter zagona sistema, ter ostali stroški povezani z izvedbo naložbe. Priznani stroški ne vključujejo nakupa ali vgradnje ogrevalnih teles in ogrevalnih sistemov, npr. radiatorsko ogrevanje in talno gretje. 

Druge zahteve in novosti

Poleg zvišanja subvencij za geotermalne toplotne črpalke prinaša nov javni poziv še nekaj drugih pomembnih sprememb. Za električne toplotne črpalke se po novem zahteva funkcija Smart Grid ready, čemur ustrezajo vse toplotne črpalke KRONOTERM.

 

Spodbude bodo dodeljene za že izvedene naložbe, in sicer za tiste, ki bodo izvedene po 1. maju 2024. Spodbuda bo lahko dodeljena fizičnim osebam tudi za poslovni prostor v stavbi, kar prej ni bilo mogoče. Pred oddajo vloge mora vlagatelj za stavbo, v kateri bo naložba izvedena, pridobiti ustrezno upravno dovoljenje, s katerim bo izkazoval legalnost stavbe. 

 

Ostrejši bo pregled nad dejanskim uničenjem odstranjene stare kurilne naprave, za vse naprave pa bodo zahtevane izjave o skladnosti ter registracija izdelkov v registru EPREL. Toplotne črpalke KRONOTERM ustrezajo vsem zahtevam razpisa.  

ETERA+KT2A_2

Kako pridobim subvencijo?

Eko sklad poziva vlagatelje, da vloge oddajo prek portala eUprava, kar je najhitrejši način oddaje vloge, možna pa je tudi oddaja preko navadne pošte. Vlogo morate oddati v času veljavnosti razpisa.  

Kdo lahko pridobi subvencijo?

  • Lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe, stanovanja ali poslovnega prostora, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva. 
  • Imetnik stavbne pravice na nepremičnini, stavbi, stanovanju ali poslovnem prostoru, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva. 
  • Ožji družinski član lastnika nepremičnine, stavbe, stanovanja ali poslovnega prostora (zakonec, partner, otrok, starš, brat, sestra, stari starš, vnuk). 
  • Najemnik nepremičnine, stavbe, stanovanja ali poslovnega prostora, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva. 

 

Če želite ponudbo za svojo toplotno črpalko ali vas zanima, do kakšne subvencije boste upravičeni, nas kontaktirajte tukaj