Novice

GOSTILI SMO ZAKLJUČNI DOGODEK KOC SOTRAG

V torek, 4. 12. 2018, smo v prostorih KRONOTERM-a gostili zaključni dogodek projekta KOC SOTRAG, ki je bil ustanovljen z namenom nadaljnjega razvoja kompetenc kadrov. KRONOTERM se je v projekt vključil že drugič, tokrat kot nosilni partner v projektu.
kronoterm-gostovanje-zakljucnega-dogodka-KOC-SOTRAG-2018

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) je bil vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v verigi s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo. Partnerstvo tvori 10 mikro, 3 majhna, 7 srednjih in 2 veliki podjetji iz Slovenije, ki skupaj zaposlujejo okoli 1500 zaposlenih. Združena podjetja so motivirana za izboljševanje kompetenc svojih zaposlenih preko usposabljanj ter za prenos znanja in dobrih praks na področju upravljanja s kadri in prednostnih področij KOC SOTRAG. Med partnerskimi podjetji je tudi podjetje KRONOTERM.

Vodstvo podjetja KRONOTERM je prepričano, da je vlaganje v kadre ključno za nadaljnji uspešen razvoj podjetja in blagovne znamke. Zaposleni v podjetju KRONOTERM so letos tako kar 1700 ur posvetili usposabljanjem in tako pridobili številne koristne veščine s področja oblikovanja, industrijskega oblikovanja in celostne podobe.

3-Kronoterm-gostovanje-zakljucnega-dogodka-KOC-SOTRAG-2018

Direktor podjetja, Bogdan Kronovšek, je ob tem izpostavil tudi številne izzive, s katerimi se je srečalo podjetje, ko je iz ekipe 10 ljudi zraslo v podjetje s 70 zaposlenimi: »Naša ključna vprašanja so bila predvsem, kako voditi ljudi, kako postaviti organizacijo in kako pridobiti veščine komunikacije v podjetju, da bo lahko podjetje delovalo kot usklajena ekipa. Ugotovili smo, da ključne odgovore na ta vprašanja prinaša predvsem kontinuirano usposabljanje in strateški razvoj kadrov, zato bomo tudi v prihodnje veliko pozornosti namenili razvoju nadaljnjih kompetenc zaposlenih.«

4-Kronoterm-gostovanje-zakljucnega-dogodka-novinarska-konferenca-KOC-SOTRAG-2018

Novo pridobljene veščine smo v podjetju združili v interni projekt razvoja kompetenc za krepitev blagovne znamke, ki ga želimo uspešno razvijati tudi v prihodnje, saj se zavedamo, da so pridobljene veščine ključne za nadaljnji uspeh.


Oznake: , ,

PREBERITE TUDI