Gostili smo zaključni dogodek KOC SOTRAG

V torek, 4. 12. 2018, smo v prostorih Kronoterma gostili zaključni dogodek projekta KOC SOTRAG, ki je bil ustanovljen z namenom nadaljnjega razvoja kompetenc kadrov. Kronoterm se je v projekt vključil že drugič, tokrat kot nosilni partner v projektu.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) je bil vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v verigi s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo. Partnerstvo tvori 10 mikro, 3 majhna, 7 srednjih in 2 veliki podjetji iz Slovenije, ki skupaj zaposlujejo okoli 1500 zaposlenih. Združena podjetja so motivirana za izboljševanje kompetenc svojih zaposlenih preko usposabljanj ter za prenos znanja in dobrih praks na področju upravljanja s kadri in prednostnih področij KOC SOTRAG. Med partnerskimi podjetji je tudi podjetje Kronoterm.

Vodstvo podjetja Kronoterm je prepričano, da je vlaganje v kadre ključno za nadaljnji uspešen razvoj podjetja in blagovne znamke. Zaposleni v podjetju Kronoterm so letos tako kar 1700 ur posvetili usposabljanjem in tako pridobili številne koristne veščine s področja oblikovanja, industrijskega oblikovanja in celostne podobe.

Po besedah pomočnika direktorja v podjetju Kronoterm, dr. Deana Besednjaka, prinaša povezovanje v partnerstva za strateški razvoj kadrov oziroma vključevanje v kompetenčne centre za razvoj kadrov številne pozitivne učinke: »V zadnjem letu smo imeli samo v okviru našega kompetenčnega centra več kot 400 usposabljanj in okrog 1700 ur zaposlenih smo namenili usposabljanju. Naši zaposleni so pridobili veščine s številnih področij, ki so ključne za prihodnji razvoj blagovne znamke. Enostavnega recepta za graditev uspešne blagovne znamke namreč ni, potrebno je kontinuirano razvijati različne veščine in kompetence v podjetju na vseh nivojih.«

Direktor podjetja, Bogdan Kronovšek, je ob tem izpostavil tudi številne izzive, s katerimi se je srečalo podjetje, ko je iz ekipe 10 ljudi zraslo v podjetje s 70 zaposlenimi: »Naša ključna vprašanja so bila predvsem, kako voditi ljudi, kako postaviti organizacijo in kako pridobiti veščine komunikacije v podjetju, da bo lahko podjetje delovalo kot usklajena ekipa. Ugotovili smo, da ključne odgovore na ta vprašanja prinaša predvsem kontinuirano usposabljanje in strateški razvoj kadrov, zato bomo tudi v prihodnje veliko pozornosti namenili razvoju nadaljnjih kompetenc zaposlenih.«

Novo pridobljene veščine smo v podjetju združili v interni projekt razvoja kompetenc za krepitev blagovne znamke, ki ga želimo uspešno razvijati tudi v prihodnje, saj se zavedamo, da so pridobljene veščine ključne za nadaljnji uspeh.