product-list-pic9

Priporočilo izvedbe geosonde ali ostalih zemeljskih del

  • izkušnje z izvajalci vrtin v več kot 300 sistemih letno
  • priporočamo le najboljše
  • kakovostna izvedba geosond je predpogoj za učinkovito delovanje sistema s toplotno črpalko
Če imate drugačne pogoje ali želje.