SUBVENCIJE ZA TČ ZNOVA NA VOLJO!

 

Subvencije so nazaj! Eko sklad je objavil nov razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup ogrevalnih toplotnih črpalk. Dodeljena sredstva zagotavlja Sklad za podnebne spremembe.

 

Izredno veseli smo, da je Eko sklad po nekaj več kot mesecu dni od zaprtja starega razpisa za dodelitev subvencij za nakup toplotnih črpalk pripravil nov javni poziv (vloga 99SUB-OB22). Tako kot prejšnji tudi nov poziv zajema menjavo stare kurilne naprave za okolju prijazne toplotne črpalke kot tudi prvo vgradnjo ogrevalnega sistema v stavbe (novogradnje ali obstoječe stavbe brez predhodnega ogrevalnega sistema). 

 

KDO LAHKO PREJME SUBVENCIJO?

Nepovratne finančne spodbude za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe lahko prejmejo vsi občani. Subvencija oz. nepovratna finančna sredstva pa so na voljo tudi za nekatere nove naložbe v stavbah na območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka. 

 

KOLIKO ZNAŠA SUBVENCIJA ZA NAKUP TČ?

Višina nepovratne finančne spodbude za prvo vgradnjo ogrevalnega sistema:

Prejeli boste do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 2.500 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

– 1.000 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

 

Priznani stroški veljajo za novogradnje oz. v primerih, ko toplotna črpalka ni zamenjala stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

 

Višina nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave:

Prejeli boste do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 4.000 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

– 2.500 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

 

Priznani stroški veljajo pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

Višina nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave na območju, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka:

Prejeli boste do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 5.000 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;

– 3.200 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

 

Priznani stroški veljajo pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

Za dodelitev subvencije mora izbrana toplotna črpalka ustrezati določenim kriterijem. Pri tem moramo poudariti, da so na seznam TČ za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev uvrščene prav VSE naše toplotne črpalke! To pomeni, da v primeru, da se odločite za katerokoli našo toplotno črpalko, boste upravičeni do prejetja subvencije.

 

V kolikor bi želeli okolju prijazno ogrevanje, ki je delno subvencijonirano tudi s strani države, nam pišite na info@kronoterm.com ali nas pokličite na 03 703 16 20.