KRONOTERM je v svoji zgodovini imel močan prodajni program hladilnih sistemov različnih izvedb. Veliko slovenskih vinarjev ima kleti opremljene s hladilnimi sistemi  Kronoterma. Razvoj Kronoterma je nato baziral na sanitarnih in ogrevalnih toplotnih črpalkah, klub temu pa razvoj hladilnih sistemov ni obstal. Po naročilu je možno naročiti hladilne sisteme za aktivno in mirno hlajenje kleti, vodno hladilne sisteme za hlajenje sodov ter različne izvedbe hladilnih sistemov večjih moči po naročilu.

Pravilna temperatura kleti je za vino in ozimnico zelo pomembna

Ohranja mu svežino, cvetico in preprečuje bolezni. To pa je v današnjih vročih poletjih brez sodobne hladilne tehnike zelo težko doseči. Zato smo se v Kronotermu odločili, da prav za kletarje namensko razvijemo hladilne naprave za hlajenje kletnih prostorov. Serijsko izdelujemo hladilne naprave za kleti od 20 do 200 m3, večje sisteme pa po naročilu. Kompresorski agregat je nameščen izven objekta, uparjalnik pa v kleti. Za samodejno delovanje in nadzor skrbi elektronska krmilna enota.

 1. Notranja enota (uparjalnik) je nameščena na stropu kletnega prostora, ki ga ohlaja.
 2. Regulacijska enota se namesti na vidno mesto pri vhodu v klet.
 3. Zunanja kondenzacijska enota se namesti na zunanjo steno objekta, da lahko oddaja toploto v okolico. Montirana naj bo po možnosti čim bližje notranji enoti.

Poseben sistem, ki smo ga razvili v podjetju Kronoterm, vam omogoča izkoriščanje in koristno uporabo odpadne toplote. Odpadno toploto, ki nastane pri hlajenju, se uporabi za segrevanje sanitarne vode ali podporo ogrevanju objekta!

Če imate drugačne pogoje ali želje.

Celovita hladilna oprema za nego vina – samo v hladnem vinu je resnica

Kot strokovnjak na področju nege vina, smo pripravili sisteme Kronoterm in opremo za celovito nego vina. Na voljo so kompaktne izvedbe (kjer mora biti naprava postavljena izven objekta) in ločene izvedbe, kjer se samo kondenzator namesti izven objekta (tako, da lahko oddaja toploto). Hladilna naprava vsebuje poseben rezervoar, kjer se voda ohlajuje na blizu 0°C (glikol na – 8°C). Tako ohlajena voda (glikol) kroži po cevnem sistemu, v katerega so lahko vezani hladilniki cistern, konvektorji za hlajenje prostora in pretočni hladilniki za razsluzevanje mošta.

Sistem omogoča naslednje postopke:

 • razsluzevanje (pri temperaturah od +5 do 10°C)
 • kontrolirano vrenje
 • zorenje in staranje mladega vina
 • izločanje vinskega kamna – stabilizacija (pri temperaturah okrog – 6 °C)
Če imate drugačne pogoje ali želje.

Vodne hladilne naprave hladijo vodo s pomočjo kompresorskega sistema. Toploto, ki se vodi odvzema, se oddaja preko zračnega ventilatorskega kondenzatorja v okolico. Lahko pa se toplota koristno uporabi tudi za ogrevanje prostorov ali pripravo sanitarne vode.

Vodne hladilne naprave so namenjene:

 • hlajenju tehnološke vode (npr: stroji za brizganje plastike, …)
 • hlajenju vode za potrebe klimatizacije
 • hlajenju vode za potrebe vinarstva in kletarstva

Naprave vključujejo kompletni hladilni sistem. Kondenzator (naprava, ki oddaja toploto) je lahko integriran v ohišju ali pa je ločeno nameščen izven objekta. Naprava ima vgrajene tudi vse kontrolne, varnostne in regulacijske elemente. Poleg standardnih modelov, so na voljo tudi ostale izvedbe po naročilu.

VHN … K, L

 • namenjene so za neposredno hlajenje tehnoloških vod, vode za potrebo klimatizacije in vinarstva
 • K – kompaktna izvedba ima kondenzator (toplotni prenosnik) za odvod toplote že vgrajen v napravo
 • L – ločena izvedba ima ločen kondenzator, ki se običajno namesti na zunanjem zidu ali poleg objekta
Če imate drugačne pogoje ali želje.

Izkoristite odpadno toploto in se ogrevajte brezplačno!

Poseben sistem, ki smo ga razvili v podjetju Kronoterm, vam omogoča izkoriščanje in koristno uporabo odpadne toplote. Odpadno toploto, ki nastane pri hlajenju, se uporabi za segrevanje sanitarne vode ali podporo ogrevanju objekta! Odvisno od moči naprave, se lahko pokrije delne ali celotne potrebe po ogrevanju.

Tehnologija, ki si zasluži pozornost

Če se toplotne črpalke uporabljajo za gretje in hlajenje sočasno, je energija za en način delovanja (gretje ali hlajenje) brezplačna, saj se izkorišča odpadna energija. Posebne izvedbe TČ večjih moči dosegajo grelna števila (COP – coefficient of performance) tudi preko 7, kar pomeni, da iz ene kilovatne ure vložene električne energije dobimo sedem kilovatnih ur toplote. S takšnim »energijskim faktorjem« dobimo odgovor, kako zmanjšati porabo energije (električne energije) in hkrati ustrezno zamenjavo za oljne in plinske kotle.

Toplotne črpalke se lahko uporabljajo v industrijskih procesih in kemični, biotehnični, prehrambeni ter živilski, mehanični ter ostalih industrijah, za zmanjšanje energetskih potreb za ogrevanje z izkoriščanjem odpadne toplote, ki nastaja pri hlajenju. Zato bi bilo treba tej tehnologiji posvetiti večjo pozornost.

Princip hladilno grelne naprave oz. toplotne črpalke v industriji

Plastika je vse pogostejši material pri gradnji strojev in naprav. Zato je v zadnjih dveh desetletjih močno poraslo število podjetij, ki se ukvarjajo z njeno predelavo. Večina teh podjetij se pa srečuje s problematiko hlajenja tehnološke vode za stroje. Pred uredbo po zmanjševanju oziroma dokončni odpravi uporabe pitne sanitarne vode za tehnološko hlajenje strojev, se je večina podjetij posluževala hlajenja s sanitarno vodo, segreto neuporabno vodo pa so spuščali v kanalizacijo. Prav zato smo v Kronotermu razvili vodno hladilno-grelno napravo, ki ohlaja tehnološko vodo, obenem pa preko dodatnih predizmenjevalnikov odpadno toploto koristno pretvori na nivo, ki je primeren za ogrevanje stanovanjskih hiš, poslovnih objektov, sanitarne vode in podobno. Zelo učinkovite hladilne naprave za zaprte sisteme hlajenja ponujamo v močeh od dveh pa vse do več sto kilovatov hladilne moči. Vsaj sto takšnih sistemov že leta zanesljivo in poceni hladi tehnološko vodo v slovenski industriji in obrti. Še več, marsikateri kupec je naročil sistem, ki mu poleg hlajenja omogoča istočasno še ogrevanje poslovnih objektov, delavnic ali stanovanja. V takšnem primeru deluje hladilni sistem tehnološke vode kot toplotna črpalka, ki odpadno toploto strojev koristi za ogrevanje. Stroškovna analiza uporabe tovrstnega hlajenja strojev in naprav je pokazala, da se investicija povrne v treh do petih letih, pri zamenjavi hlajenja z vodovodno vodo s hladilno napravo za hlajenje tehnološke vode, oziroma v dveh do treh letih pri uporabi sistema tudi za ogrevanje.

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Industrijska pralnica s toplotno črpalko

Na to, da je tehnologija toplotnih črpalk prava rešitev za pripravo tople in hladne vode v najrazličnejših procesih, kaže tudi veliko zanimanje podjetij za sodelovanje s Kronotermom (največjim slovenskim proizvajalcem toplotnih črpalk), med katerim lahko omenimo sodelovanje s podjetjem Nieros, ki izdeluje industrijske pralnice. Takšne pralnice, ki se uporabljajo v vrtcih in šolah, bolnicah, domovih za ostarele in drugje, so namreč velik porabnik tople vode. Kronoterm je zanje za povečanje učinkovitosti delovanja razvil toplotno črpalko, ki se je vgradila v takšno industrijsko pralnico. Za primer lahko vzamemo pralnico, ki za segrevanje vode uporablja samo električne grelnike. Električna moč takšne pralnice med obratovanjem znaša približno 25 kilovatov, kar na leto znese med 40 tisoč in 50 tisoč kilovatnih ur električne energije. Z uporabo TČ za pripravo vode, bi porabo električne energije zmanjšali približno za polovico, s čimer se investicija povrne že v štirih do petih letih. Zanimanje za naprave z vgrajenimi TČ narašča še posebej na zahodnem/razvitem trgu, kjer so stranke bolj osveščene o pomenu učinkovite rabe energije.

Če imate drugačne pogoje ali želje.

Naše znanje in fleksibilnost sta ključ do uresničitve vaših posebnih zahtev pri hlajenju ali ogrevanju!

Kronoterm že vrsto let velja za vodilnega proizvajalca na področju hladilne tehnike v Sloveniji. Ogromno znanja in izkušenj ter lastna proizvodnja nam dajeta izredno fleksibilnost. Zato z veseljem sprejmemo izzive zahtevnih strank pri realizaciji kompleksnih in nevsakdanjih zahtev po ogrevanju in hlajenju. Med tovrstne nevsakdanje projekte vsekakor spada ledena stena v Medvodah, ki omogoča plezanje po ledu še globoko v poletni čas. Potem je še tu vrsto specialnih rešitev za industrijo, kot so zelo natančne hladne kopeli za kalibracijo tipal in termostatov, posebni agregati za mlekomate, posebni agregati za rekuperacijo odpadne toplote v industrijskih pralnicah, itd.

Če imate drugačne pogoje ali želje.