Primerjava: ON/OFF ter INVERTERSKE toplotne črpalke

Toplotna črpalka ZRAK/VODA je kompaktni sistem za ogrevanje objektov in pripravo sanitarne vode in v primerjavi z običajnimi ogrevalnimi sistemi delujejo veliko bolj ekonomično in prihranijo tudi do 50 % stroškov ogrevanja. Glede na način delovanja toplotne črpalke tipa zrak/voda ločimo na ON/OFF in INVERTER.

ON-OFF (kompaktna) toplotna črpalka deluje v povezavi zunanje z notranjo enoto. Notranja (zalogovnik) sporoča zunanji enoti, kdaj mora začeti z dogrevanjem (ON) in ko temperatura zalogovnika doseže zahtevan nivo, se zunanja enota izklopi (OFF). ON-OFF toplotna črpalka pri delovanju uporablja polno moč.

Na sliki: WPL-13

INVERTER ima vgrajeno avtomatsko regulacijo moči kompresorja. Kompresor bo deloval s tolikšno močjo, kakršna je potrebna, da se doseže in vzdržuje želena temperatura v prostoru. Inverterska ogrevalna toplotna črpalka pri svojem delovanju (načeloma in pri idealnih pogojih) ne potrebuje dodatnega zalogovnika.

Na sliki: WPLV-14

Lastnosti on/off toplotne črpalke:

 • regulacija v odvisnosti od zunanje temperature, prihranki energije od 20 do 30 %,
 • področje delovanja do -25 °C (z znižanim grelnim številom),
 • zaradi trifazne izvedbe majhna obremenitev po fazi,
 • regulacija je nameščena v objektu, vpliv zunanjih dejavnikov je zmanjšan,
 • črpalke imajo omejeno število vklopov, običajno 3x na uro
 • v času izklopa kompresorja se lahko izklopi tudi glavna obtočna črpalka, kar pomeni manjšo porabo energije,
 • majhna poraba energije za krmiljenje v času mirovanja (do 10 W),
 • razmiki med lamelami uparjalnika so večji (preko 4mm), kar omogoča večjo učinkovitost treh naprav v času velike vlage in nižjih zunanjih temperatur,
 • za postavitev toplotne črpalke običajno potrebujemo več prostora,
 • hranilnik toplote (zalogovnik) je obvezen (shranjuje občasne presežke toplote),
 • grelnik sanitarne vode (bojler) je večji (velikost bojlerja je pogojena z močjo toplotne črpalke).
Lastnosti inverterske tehnologije:

 • nekoliko nižja cena (predvsem zaradi manjše količine elementov), manjše dimenzije zunanje enote,
 • področje delovanja od 20 – 100 % nazivne moči, kar omogoča prihranke obratovalnih stroškov,
 • hranilnik toplote (zalogovnik) za potrebe ogrevanja ni potreben,
 • število vklopov toplotne črpalke je nižje, vendar je število delovnih ur kompresorja precej večje (kompresor deluje zelo dolgo z nizkimi vrtljaji, preden se izkopi) kot v primerjavi z toplotnimi črpalkami on/off,
 • grelnik sanitarne vode (boljer) je lahko manjši, enostavna je vgradnja notranje enote,
 • zunanja in notranja enota sta medsebojno povezani s plinskimi (ne vodnimi) cevmi, ki so manjše in jih je tudi lažje priključiti,
 • regulacija je zahtevna, z veliko možnimi elementi in občutljiva na zunanje vplive (npr. vlago, slabo ozemljitev, …),
 • hranilnik toplote (zalogovnik) načeloma ni potreben, vendar se v praksi pokaže, da je odtaljevanje uparjalnika v času visoke vlažnosti zunanjega zraka pri daljših časovnih obdobjih s temperaturami med -1 °C in -6 °C omejeno in lahko prihaja do zaledenitve zunanje enote – črpalka potrebno energijo vzame iz ogrevalnega kroga ali vključi električne grelnike, kar vliva na znižanje SCOP,
 • skupno število obratovalnih ur kompresorja je večje, prav tako mora istočasno obratovati tudi glavna obtočna črpalka,
 • krmiljenje in inverterski pretvornik potrebujeta tudi med mirovanjem vsaj 150 W energije.

Kaj torej izbrati? ON/OFF ali INVERTER?

Izbira primerne toplotne črpalke je zahtevna odločitev. V Kronotermu je na voljo usposobljena ekipa svetovalcev in prodajnih inženirjev. Pomagamo vam pri zasnovi, projektiranju, določitvi in izbiri optimalnega sistema glede na možnosti uporabe različnih toplotnih virov na lokaciji, nadzorujemo izvedbo in poskrbimo za končno optimizacijo celotnega sistema. Vse to uredimo popolnoma brezplačno, saj v podjetju verjamemo in zagovarjamo, da sta pravilna zasnova in izvedba ključnega pomena za učinkovito in zanesljivo delovanje ter zadovoljstvo uporabnika. Izbira toplotne črpalke z blagovno znamko KRONOTERM se bo hitro izkazala kot pametna odločitev.

Kontaktirajte nas: prodaja@kronoterm.com | 03 703 16 28