Osnovna strategija podjetja Kronoterm d.o.o., je razvoj, proizvodnja in trženje visokotehnoloških naprav za varčno ter okolju prijazno ogrevanje in hlajenje

Dodatno:

 1. Kakovost je osnovna usmeritev Kronoterm, d.o.o.
 2. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen mnenje kupcev.
 3. Kakovost v Kronoterm, d.o.o pomeni:
  • Razvoj, proizvodnjo in trženje visokotehnoloških naprav za varčno ter okolju prijazno ogrevanje in hlajenje,
  • prijaznost in odzivnost pri delu s kupci,
  • strokovno svetovanje kupcem glede ogrevanja,
  • spoštovanje dogovorjenih rokov,
  • hitro in kakovostno dobavo in zagon,
  • urejenost zaposlenih in delovne opreme,
  • varovanje lastnine kupcev,
  • popolno dokumentacijo.
 4. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
 5. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali vsaj na ravni mednarodnega standarda ISO 9001.
 6. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih.
 7. Spodbujamo stalne izboljšave na vseh področjih poslovanja.

Orla vas, 26.5.2016
Direktor: Bogdan Kronovšek