1. Kakovost je osnovna usmeritev KRONOTERM d.o.o..
 2. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen mnenje kupcev.
 3. Kakovost v KRONOTERM d.o.o. pomeni:
 • razvoj, proizvodnjo in trženje visokotehnoloških naprav:
  • za varčno in
  • okolju prijazno ogrevanje in hlajenje;
 • izdelki so zasnovani tako, da so:
  • zanesljivi,
  • enostavni za montažo, zagon, uporabo in servisiranje ter
  • proizvedeni iz okolju prijaznih materialov in tehnoloških procesov.
 • prijaznost in odzivnost pri delu s kupci,
 • strokovno svetovanje kupcem glede ogrevanja,
 • spoštovanje dogovorjenih rokov,
 • hitro in kakovostno dobavo in zagon,
 • urejenost zaposlenih in delovne opreme,
 • varovanje lastnine kupcev in osebnih podatkov,
 • popolno dokumentacijo,
 • zadovoljevanje vseh relevantnih zahtev.
 1. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
 2. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih.
 3. Spodbujamo stalne izboljšave na vseh področjih in procesih
 4. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali vsaj na ravni mednarodnega standarda ISO 9001.
 5. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih.
 6. Spodbujamo stalne izboljšave na vseh področjih poslovanja.

 

Trnava, 23. maj 2018.

Direktor:

Bogdan Kronovšek