ZAKLJUČEN: NATEČAJ ZA SLOGAN KRONOTERM – TIHOST

 1. NAROČNIK NATEČAJA

Kronoterm d.o.o. – Ogrevalni, hladilni in energetski sistemi, Trnava 5e, 3303 Gomilsko.

 

 1. PREDMET NATEČAJA

Na podjetju Kronoterm s pomočjo natečaja iščemo slogan na tematiko tihosti toplotne črpalke. V ospredje postavljamo našo najnaprednejšo toplotno črpalko Adapt (tipa zrak/voda), ki je bila v letu 2019 predstavljena širši javnosti. Od takrat naprej Adapt dosega mnoge odlične rezultate na področjih energetske učinkovitosti, dizajna in okolju prijaznega delovanja, še posebej pa bi želeli izpostaviti njeno izredno tiho delovanje. Hrup, ki ga oddajajo toplotne črpalke med svojim delovanjem, je trenutno v razvoju tovrstnih ogrevalnih naprav pereča tema. Adapt smo zasnovali tako, da je notranja enota praktično neslišna, zunanja enota pa ob maksimalni obremenjenosti ne presega glasnosti delovanja hladilnika. Tako s svojem delovanjem ne moti okolice v katero je postavljena – tako znotraj kot zunaj doma. Namreč prehrupne toplotne črpalke v strnjenih soseskah postajajo izjemen problem in kvarijo sosedske odnose.

 

Za tolikšen napredek v zmanjšanju hrupa delovanja, bi torej potrebovali slogan. Slogan mora zajemati dve pomembni lastnosti, vendar ni potrebna uporaba teh specifičnih besed:

 

 • toplotna črpalka Adapt in tihost delovanja / tišina / neslišnost / dobri sosedski odnosi

 

Podrobnejše informacije o toplotni črpalki Adapt si lahko preberete na zavihku Kronotermove spletni strani (https://kronoterm.com/ogrevalna-tc/adapt0416/), v letaku (https://bit.ly/39SRr2y) ter posnetkih (https://www.youtube.com/watch?v=sxjDqpSIQGA&t).

 

 1. TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj bo potekal od 20. februarja 2020 do 27. februarja 2020.

 

 1. ODDAJA PREDLOGOV

Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje z več slogani. Vsak slogan mora zajemati spodnje kriterije:

 • Dolžina slogana naj bo maksimalno eno poved.
 • Besedilo slogana naj bo privlačno, izvirno in udarno.
 • Slogan naj bo zapisan v slovenskem in angleškem jeziku.
 • Pomen slogana naj bo jasen, tudi za širšo publiko.

 

Zadnji rok za oddajo predlogov je do vključno 27. februarja (do polnoči). Predloge je potrebno oddati po elektronski pošti s pripisom/zadevo »Natečaj za ADAPT – tihost« na naslov suzana.gucek@kronoterm.com

 

V elektronski pošti morajo biti obvezno vključeni osebni podatki avtorja – ime, priimek in kontakt (bodisi naslov, telefonska številka in e-poštni naslov). Slogan naj bo pripet v priponko sporočila kot dokument, zapisan v splošno uporabljanih programih za oblikovanje besedil (Microsoft Office, Open Office, ipd.). V kolikor avtor odda več predlogov sloganov, naj bodo vsi zapisani v enem dokumentu.

 

 1. OCENJEVANJE IN OBJAVA REZULTATOV

Prejeti predlogi bodo ocenjeni s strani Kronoterm ekipe za marketing na sedežu podjetja Kronoterm. Zmagovalni slogan bo razglašen na spletni strani Kronoterma (http://www.kronoterm.com) in na Facebook profilu Kronoterm. Avtor zmagovalnega slogana bo obveščen individualno preko kontaktnih podatkov, ki jih bo podal ob prijavi.

 

 1. NAGRADA

Izbrani slogan bo za nedoločen čas predstavljal Kronoterm toplotno črpalko Adapt na  tradicionalnih in digitalnih medijih za namene oglaševanja. Objave v tradicionalnih medijih zajemajo oglase v tisku, reklamne panele, brošure, predstavitvene panoje na sejemskih prostorih, ipd. Integrirano usmerjeno bo slogan podobno uporabljen tudi v okviru spletnega oglaševanja, objav na družbenih mediji, spletni strani podjetja, predstavitvenih videih, ipd. Za tolikšno marketinško vrednost slogana, bo avtorju izbranega zmagovalnega slogana podarjena denarna nagrada.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA

Vsak sodelujoči se z oddajo predloga zavezuje, da se materialna avtorska pravica do njegovega avtorskega dela prenese na podjetje Kronoterm. Vsi natečajniki se z oddajo predloga strinjajo z morebitno objavo njihovih del za promocijske namene podjetja Kronoterm in sicer v tiskanih publikacijah, na spletni strani Kronoterm.com, na digitalnih kanalih podjetja Kronoterm in drugimi javnimi predstavitvami podjetja Kronoterm. V zameno za materialno avtorsko pravico do slogana, ki bo izbran kot zmagovalni na natečaju, je avtorju ponujeno denarno izplačilo.

 

Vsem sodelujočim se že v naprej zahvaljujemo in z navdušenjem čakamo vaše predloge.

 

IZBOR:

Izbran je bil slogan avtorice Nike Grešovnik: Adapt – občutek topline, v zvoku tišine.

Čestitke!