Korak 8

Po opravljeni montaži pooblaščenega monterja, je potrebno naročiti zagon toplotne črpalke. Zagon obsega:

 1. Enkraten strošek prevoza do lokacije zagona.
 2. Kontrola postavitve in dostopa toplotne črpalke. Preveri se, ali je toplotna črpalka in njena oprema postavljena in dostopna v skladu z navodili ter zahtevami proizvajalca.
 3. Kontrola hidravličnega priklopa toplotne črpalke na toplotni vir in na ogrevalni sistem. Kontrola skladnosti vezave s priporočenimi vezalnimi shemami Termo-tehnike, d.o.o. (Kronoterm) v sodelovanju z izvajalcem sistema strojnih inštalacij.
 4. Kontrola električnega ožičenja. Kontrola električnega ožičenja in električne priključitve toplotne črpalke in vseh ostalih električnih komponent, ki jih krmili regulacija toplotne črpalke. Pogoj za izvedbo kontrole je sodelovanje izvajalca sistema, ki zagotovi jasno označene vodnike in kable, ter na njih priključene električne komponente sistema oziroma predloži električno vezalno shemo.
 5. Konfiguracija in izvedba nastavitev regulacije toplotne črpalke. Izvedba nastavitev in konfiguracije toplotne črpalke ter ostalih elementov sistema, ki jih krmili toplotna črpalka. Konfiguracija ogrevalnega sistema, ogrevalnih krivulj, ogrevalnih krogov, termostatov, bazena, hlajenja, dodatnega vira se izvede v sodelovanju s projektantom/izvajalcem sistema.
 6. Spojitev notranje in zunanje enote na predpripravljene hladilniške cevi pri toplotnih črpalkah ločene (split) izvedbe. Izvede se spojitev, test trdnosti, test tesnosti, vakuumiranje in po potrebi dopolnitev hladiva.
 7. Meritev in kontrola delovanja toplotnega vira in parametrov toplotne črpalke glede na zahteve protokola izvedbe zagona.
 8. Preveri in po potrebi se očisti filter oziroma lovilec nečistoč na ogrevalnem sistemu.
 9. Preveri in po potrebi se očisti filter oziroma lovilec nečistoč na toplotnem viru (pri toplotnih črpalkah zemlja/voda in voda/voda).
 10. Preveri se čistost uparjalnika in prehodnost ter pravilna namestitev odtoka kondenzata (pri toplotnih črpalkah zrak/voda).
 11. Izpolnitev protokola izvedbe zagona in seznanitev naročnika o uspešnosti zagona in morebitnih pomanjkljivostih, ki jih je potrebno odpraviti. Izdaja potrdila o uspešnosti izvedbe zagona in potrditev garancijskega lista.
 12. Uporabniku se predajo navodila za uporabo, razloži osnovno posluževanje z napravo in ravnanje v primeru motenj v delovanju.
 13. Posredovanje kopije protokola zagona in potrdila na podjetje Termo-tehnika, d.o.o., najkasneje 15 dni po opravljeni storitvi (pogoj za priznanje garancije).
 14. Razširjena tehnična podpora (Izvajalec zagona nudi uporabniku tehnično podporo pri nastavitvah, optimizaciji in upravljanju z napravo ter pomoč v primeru motenj pri delovanju naprave).