KRONO MULTI S – NOVA HIBRIDNA TOPLOTNA ČRPALKA

KRONO MULTI S je Kronotermova nova hibridna toplotna črpalka z ultra tihim delovanjem in možnostjo izkoriščanja različnih toplotnih virov. KRONO MULTI S je hibridna naprava, kar pomeni, da za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, toploto črpa iz zraka in/ali zemlje. Hkrati pa jo odlikuje izredno tiho delovanje, saj je pri delovanju tišja od delovanja gospodinjskega hladilnika. Gre za nov ekološki in varčen ogrevalni sistem, ki za ustvarjanje brezplačne energije uporablja obnovljiv vir zraka in zemlje. Preklapljanje se izvede glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energetsko učinkovitejša. Kot primarni vir toplote izkorišča toploto zemlje, ob morebitnih ugodnejših temperaturah zraka, pa preklopi in kot vir toplote izkorišča zunanji zrak. S tem preusmerjanjem sistem doseže največjo učinkovitost z minimalnim naporom.

Zunanja in notranja enota sta povezani s cevmi po katerih kroži protizmrzovalna kapljevina z vrhunskimi lastnostmi prenosa toplote.

 

Slika 2: Možnost priklopa toplotne črpalke na internet; enostavno upravljanje in servis na daljavo z aplikacijo Home.Cloud ter upravljanje udobja doma preko prostorskih korektorjev KT-1 in KT-2

 

 

Hibridna toplotna črpalka Multi S zaradi menjave programa in hladiva ni več del našega prodajnega asortimana.