Eko sklad odpravlja omejitve dodelitve subvencije za toplotne črpalke

Eko sklad nakup toplotnih črpalk in s tem ohranjanje čistejšega okolja že nekaj let spodbuja s podeljevanjem subvencij. Do sedaj so bile te na voljo za vse prebivalce z izjemo prebivalcev občin, ki so imele v veljavi Odlok o načrtu za kakovost zraka. Od 1. marca dalje so subvencije na voljo vsem prebivalcem Slovenije, z izjemo prebivalcem občine Celje.

 

Nepovratna finančna sredstva za nakup toplotne črpalke so od 1. marca dalje po novem na voljo za vse prebivalce Slovenije, z izjemo prebivalcev Mestne občine Celje. V občinah Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Miklavž na Dravskem polju, Trbovlje in Zagorje ob Savi je prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki je vključeval prednostni način ogrevanja z zemljskim plinom oz. daljinskim ogrevanjem. Eko sklad je v skladu s prenehanjem veljave omenjenega odloka pripravil spremembo javnega razpisa (74SUB-OB19). 

 

Od marca dalje bo tako spodbuda za zamenjavo starih kurilnih naprav za toplotne črpalke dodeljena na vseh območjih oz. na območju celotne Slovenije, z izjemo nekaterih območij v občini Celje. V Mestni občini Celje je namreč Odlok o načrtu za kakovost zraka zaradi prevelikega števila dni v letu, ki presegajo dnevne vrednosti PM10 trdih delcev v zraku, odlok še vedno v veljavi. V okviru odloka je sprejet občinski akt ali lokalni energetski koncept, ki določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Nepovratna finančna sredstva bodo odobrena za vloge oddane po 1. 3. 2022, naložba pa mora biti izvedena do konca letošnjega leta.

 

Eko sklad zagotavlja nepovratna finančna sredstva za nakup okolju prijaznih ogrevalnih toplotnih črpalk z namenom izboljšanja kakovosti zraka. Za nakup toplotne črpalke lahko takoj prejmete nepovratna finančna sredstva v višini vse do 5.000 evrov oz. 50 % investicije. Najvišji znesek se vam prizna za nakup toplotne črpalke tipa voda/voda al zemlja/voda v občinah, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka (trenutno zgolj občina Celje) in ni možnosti povezave na prednostni način ogrevanja. Lastniki novogradenj boste za ogrevanje s toplotno črpalko prejeli največ 2500 evrov, vsi tisti, ki pa boste zamenjali staro kurilno napravo pa največ 4000 evrov oz. 40 % investicije pri toplotni črpalki tipa voda/voda ali slanica/voda. 

 

V Kronotermu spremembo javnega razpisa seveda z velikim odobravanjem sprejemamo, saj verjamemo, da morajo biti tovrstne subvencije na voljo vsem prebivalcem, ne glede na lokacijo oz. občino bivanja. Verjamemo, da bodo bolj pravične nepovratne finančne spodbude Eko sklada še dodatno vplivale na zmanjšanje ogljičnega odtisa in poskrbele, da bomo evropske okoljske cilje dosegli čimprej.

 

Obenem naj spomnimo, da vse naše toplotne črpalke ustrezajo kriterijem za podeljevanje subvencije, ki jih določi Eko sklad. Vse o subvencijah, pogojih pridobitve in oddaji vloge si preberite v našem brezplačnem e-priročniku Kako prihraniti pri nakupu toplotne črpalke?.