UPRAVLJALNIK kt-1 in kt-2

Napredna upravljalnika KT-1 in KT-2 sta namenjena zelo enostavnemu upravljanju udobja doma. Z njima nastavimo želeno temperaturo prostora, ta pa preko dvosmerne ModBus komunikacije sporoči regulaciji toplotne črpalke Kronoterm izmerjeno in želeno temperaturo. Na podlagi pridobljene informacije upravljalnika in izmerjene zunanje temperature, regulacija toplotne črpalke s posebnim algoritmom določi optimalno potrebno temperaturo ogrevne vode ogrevalnega sistema v vsakem trenutku. Takšna povezava vseh elementov ogrevalnega sistema nam bistveno dvigne učinkovitost celotnega sistema in s tem prihranke. Na trgu je veliko sistemov, ki kljub dobri opremi delujejo potratno in slabo, saj se ne prilagajajo dejanskim potrebam in vsak element sistema deluje zase, z napačnimi nastavitvami. Regulacija Termotronic 3000 WEB s upravljalnikom KT-1 ali KT-2 in Cloud.KRONOTERM tehnologijo zagotavlja enostavno, sodobno in zelo varčno delovanje celotnega sistema. KT-2 ponuja več funkcij (nastavitev temperature prostora, nastavitev temperature sanitarne vode, vremenska napoved). KT-1 in KT-2 delujeta samo z ogrevalno toplotno črpalko KRONOTERM in regulacijo Termotronic WEB.