BREZPLAČNI ENERGETSKI DOGODEK: PAMETNO OGREVANJE ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST

Celjski sejem MOS, Celje – 10. september 2019, 13.00 – 15.00

Vabljeni na brezplačni energetski dogodek in izobraževanje na temo Pametno ogrevanje za trajnostno prihodnost’, na katerem bomo z domačimi strokovnjaki s področja ogrevanja, financiranja, projektiranja, načrtovanja in skrbi za zdravje ter okolje pokukali v domačo realnost načinov ogrevanja in preverili potenciale zares pametnega ogrevanja za bolj trajnostno prihodnost. Strokovnjaki iz posameznega področja bodo predstavili strateške smernice za področja ogrevanja. V omizju bomo odprli vprašanja glede načrtovanja ogrevalnih sistemov v domovih, (javnih) stavbah in mestih, subvencioniranja toplotnih črpalk in nasploh državne strategije na področju ogrevanja.

Omizje z vabljenimi gosti:

  • Uroš Habjan, vodja Sektorja za nizkoogljično družbo na Direktoratu za energijo, MzI
  • Mojca Vendramin, direktorica Eko sklada
  • dr. Alojz Poredoš, predsednik Združenja za energetiko
  • Dean Besednjak, namestnik direktorja družbe Kronoterm
  • Marko Štrigl, namestnik direktorja družbe ECE

 

Izhodišča:

Kakšno strategijo imamo danes v Sloveniji na področju ogrevanja in kako Eko sklad sledi tej strategiji? Kako nam gre na področju sanacije javnih stavb in posodabljanja ogrevalnih sistemov v njih? Na kaj moramo biti pozorni pri načrtovanju novih stavb in umeščanju karseda naprednih ogrevalnih sistemov vanje? Kako so se načrtovanja ‘pametnega ogrevanja’ lotili kje drugje? Kakšen izziv so toplotne črpalke za elektroenergetiko in kako poteka implementacija vse večjega števila slednjih v slovenski sistem? Na čem slonijo investicijske odločitve, tako v primeru individualnih hiš kot javnih stavb? Kako pomemben je segment ogrevanja z vidika zdravstvenega sektorja in kako daleč smo od popolne usklajenosti sektorjev, ko gre za načrtovanje energetskih posegov investicij, da slednje upošteva tudi zdravje in okolje? Ali delamo v Sloveniji ustrezne in dovolj hitre premike v tej smeri? Kakšna so pričakovanja glede prihodnjega načrtovanja ogrevalnih sistemov v Sloveniji in kaj je zares ‘PAMETNO OGREVANJE ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST’?

Prijazno povabljeni, da se dogodka udeležite in aktivno sodelujete s postavljanjem vprašanj našim povabljenim gostom!

 

Pridružite se nam v torek, 10. septembra 2019 ob 13. uri, v Mali kongresni dvorani Celjskega sejma v okviru sejma MOS v Celju. Kotizacij ni, število udeležencev pa omejeno, zato vabljeni k čim prejšnji prijavi na www.kronoterm.com/event-2019-09-10

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo pridobili kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Po zaključku okrogle mize vabljeni tudi na pogostitev.

Vaša Kronoterm družina